سومین کنفرانس تخصصی اینترنت اشیا و نمایشگاه تخصصی IoTex 2018

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / اینترنت اشیا
اضافه به تقویم
 سومین کنفرانس تخصصی اینترنت اشیا و نمایشگاه تخصصی IoTex 2018
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش

آدرس:تهران محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران- بوستان گفتگو