رویداد به پایان رسیده است!
سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
پنج‌شنبه ۲۱ آذر ساعت ۰۸:۰۰

سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران

  • رایگان
  • تهران
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


شهر های ایران در گیر و دار رویداد های تاریخی از زمان ورود اسلام تا انقلاب مشروطه با سختی های گوناگونی مواجه بوده اند و روزگاری ، روی آبادانی و روزگاری روی ویرانی به خود دیده اند ؛ در این دوران متناسب با مدل مدیریت شهر ها تغییرات گوناگونی پدید آمده است ازجمله پیدایش دو مفهوم حکومت ایالتی و ولایتی که در شیوه ی مدیریت شهر ها تاثیر چشمگیر داشته اند ؛ از شیوه متمرکز حکومت در عهد خلفای اموی تا شیوه غیر متمرکز در عهد خلفای عباسی و قدرت گرفتن دولت های ایرانی نظیر سامانیان و آل بویه و پس آز آن سلجوقیان و در نهایت خوارزمشاهیان که با حمله مغول سرنگون شدند و به تبع آن بسیاری از شهر های بزرگ ایران همچون مرو ، سمرقند ، نیشابور و ری نابود شدند پس از آن با تلاش ایرانیان دولت های محلی دوباره شکل گرفتند و مدیریت شهر ها به صورت غیر متمرکز پیش رفت تا زمان روی کار آمدن صفویان که دولتی متمرکز تشکیل دادند و حاکمان شهر ها را شاهنشاه صفوی از تختگاه خویش منصوب می کرد و صد البته بسط و توسعه نظام مدیریت شهری که در همین عهد ظهور یافت.
پس از سقوط صفویان دولت افشار و زند به قدرت رسیدند که موجب رشد کشور شدند و با روی کار آمدن دولت نالایق قاجار کشور با بحران های گوناگون مواجه شد اما به دلیل همت و وطن پرستی ایرانیان در این عهد نیز شاهد پیشرفت های بودیم تا جایی که شاهد ظهور سبک تهران در شهرسازی و معماری ایران بودیم در این دوران نظام مدیریت شهر به شدت افت کرد تا حدی که یکی از دلایل انقلاب مشروطه و تصویب قانون بلدیه پس تاسیس آن را می توان همین معنا دانست . با توجه به آنچه ایران در این دوره 1200 ساله تجربه کرده است به نظر می رسد تمرکز بیش از حد قدرت و وجود نظام استانی موجب ناکارآیی نظام مدیریت شهری شده است و ایجاد نظام فدرال یا ایالتی نیز خطراتی چون احتمال تجزیه و درگیری داخلی را تشدید می کند لذا باید به دنبال راه حل سومی بود ؛ که می تواند بهره گیری از هر دو روش از طریق طبقه بندی قدرت و تشکیلات باشد .

برگزارکنندگان

انجمن علمی مدیریت شهری دانشگاه تهران
انجمن علمی مدیریت شهری دانشگاه تهران
  • شروع: پنج‌شنبه ۲۱ آذر ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: پنج‌شنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۰:۰۰

آدرس: تهران خیابان انقلاب - دانشگاه تهران