رویداد به پایان رسیده است!
شانزدهمین همایش تعالی سازمانی در تاریخدوشنبه ۶ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شانزدهمین همایش تعالی سازمانی

شروع:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
شانزدهمین همایش تعالی سازمانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

پوستر همایش

پوستر شانزدهمین همایش تعالی سازمانی

سخنرانان کلیدی

Professor Dr. habil Richard Merk
Head of the Institute for Entrepreneurship and Corporate Succession

 

Dr. Hossein Tehrani
Advanced Mobility System R&D

سخنرانان همایش

سخنرانان شانزدهمین همایش تعالی سازمانی

آدرس:تهران بزگراره چمران- مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما