ایوند با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف است. شما نیز به این کارزار بپیوندید.#صیانت_از_حقوق_کاربراناطلاعات بیشتر
کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
Linux LPIC1 + LPIC2
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 120 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 آموزش آنلاین عملی کاربردی لینوکس LPIC1+LPIC2
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Network + Cloud + Storage
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 120 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 20 آموزش آنلاین عملی کاربردی نتورک پلاس CompTIA Network Cloud Storage Plus
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
CCNA New
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 70 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 آموزش آنلاین عملی کاربردی سیسکو Cisco CCNA RS
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
CCNP New
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 120 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 تا 22 آموزش آنلاین عملی کاربردی روتینگ سوییچینگ قدیم و جدید Cisco CCNP
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
MCSE 2019
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 200 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 23 آموزش آنلاین عملی کاربردی مایکروسافت MCSE
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Security+CEHv11
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 80 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 تا 24 آموزش آنلاین عملی کاربردی امنیت Security+CEH
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
LPIC1+LPIC2 فروردین
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 60 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 آموزش آنلاین عملی کاربردی لینوکس LPIC1+LPIC2
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
CompTIA Network Plus فروردین
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 30 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 20 آموزش آنلاین عملی کاربردی نتورک پلاس CompTIA Network Plus
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Cisco CCNA RS فروردین
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 50 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 آموزش آنلاین عملی کاربردی سیسکو Cisco CCNA RS
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۶۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Cisco CCNP فروردین
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 60 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 تا 22 آموزش آنلاین عملی کاربردی روتینگ سوییچینگ قدیم و جدید Cisco CCNP
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
MCSA فروردین
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 120 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 23 آموزش آنلاین عملی کاربردی مایکروسافت MCSA
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
MCSE فروردین
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 200 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 23 آموزش آنلاین عملی کاربردی مایکروسافت MCSE
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Security+CEH فروردین
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 50 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 تا 24 آموزش آنلاین عملی کاربردی امنیت Security+CEH
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Network+CCNA+CCNP+LPIC+MCSA+CEH فروردین
کد تخفیف: evand | پکیج کامل متخصص شبکه 370 ساعت دوره تخصصی شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 24 دوره انلاین Network+CCNA+CCNP+LPIC+MCSA+CEH
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Network+Security+CCNA+CCNP+LPIC+MCSE+CEH فروردین
کد تخفیف: evand | پکیج کامل متخصص شبکه 450 ساعت دوره تخصصی شروع 5 فروردین 1400 روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 18 تا 24 دوره انلاین Network+Security+CCNA+CCNP+LPIC+MCSE+CEH
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

برگزار‌کننده

آواتار

سمینار لایو نیما یگانه دوره تخصصی توسعه کسب کار تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ وبینار آموزش رایگان Nima Yeganeh

مشاور کارشناس مدرس فناوری اطلاعات شبکه امنیت | مدرس سابق اموزشگاه سایبرتک, کاریارارقام, اریناپیشرو, سایبرکالج, عصراراد, شاتل, اسیاتک. ما را دنبال کنید... آموزش | لایو نیما یگانه | سمینار دوره تخصصی توسعه کسب کار | تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال ما

رویداد های برگزارشده۸
رویداد های فعال۸
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۷۴۰ نفر

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

جمعه ۹ مهر

تمرکز | تنبلی | انگیزه | رنگ ها | اعتماد به نفس | درآمد دلاری | فراموشی | ارامش | خواب | مصاحبه‌ شغلی | اضطراب | کامفورت زون | مسافرت

 • آنلاین
 • رایگان
 • سمینار لایو نیما یگانه دوره تخصصی توسعه کسب کار تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ وبینار آموزش رایگان Nima Yeganeh
دوشنبه ۱۸ مرداد

دوره عملیاتی مدیریت محصول

 • آنلاین
 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • تیم برگزاری رویداد نوآفرینان
پنج‌شنبه ۷ مرداد

دوره عملی جامع صفر تا صد طراحی UI

 • آنلاین
 • ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • آکادمی DUXLab
پنج‌شنبه ۱۱ شهریور

برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی در دانشگاه تهران

 • آنلاین
 • ۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • Computer Researchers