کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
LPIC1+LPIC2
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 60 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 آموزش آنلاین عملی کاربردی لینوکس LPIC1+LPIC2
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
CCNA New
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 70 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 آموزش آنلاین عملی کاربردی سیسکو Cisco CCNA RS
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
CCNP New
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 120 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 تا 22 آموزش آنلاین عملی کاربردی روتینگ سوییچینگ قدیم و جدید Cisco CCNP
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
MCSE 2019
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 200 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 23 آموزش آنلاین عملی کاربردی مایکروسافت MCSE
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Security+CEHv11
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 80 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 تا 24 آموزش آنلاین عملی کاربردی امنیت Security+CEH
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Linux LPIC1 + LPIC2
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 120 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 آموزش آنلاین عملی کاربردی لینوکس LPIC1+LPIC2
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Network + Cloud + Storage
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 120 ساعت شروع 3 مهر 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 20 آموزش آنلاین عملی کاربردی نتورک پلاس CompTIA Network Cloud Storage Plus
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
CompTIA Network Plus
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 30 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 20 آموزش آنلاین عملی کاربردی نتورک پلاس CompTIA Network Plus
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Cisco CCNA RS
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 50 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 آموزش آنلاین عملی کاربردی سیسکو Cisco CCNA RS
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۶۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Cisco CCNP
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 60 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 تا 22 آموزش آنلاین عملی کاربردی روتینگ سوییچینگ قدیم و جدید Cisco CCNP
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
MCSA
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 120 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 23 آموزش آنلاین عملی کاربردی مایکروسافت MCSA
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
MCSE
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 200 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 23 آموزش آنلاین عملی کاربردی مایکروسافت MCSE
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Security+CEH
کد تخفیف: evand | دوره تخصصی مدت 50 ساعت شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 تا 24 آموزش آنلاین عملی کاربردی امنیت Security+CEH
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Network+CCNA+CCNP+LPIC+MCSA+CEH
کد تخفیف: evand | پکیج کامل متخصص شبکه 370 ساعت دوره تخصصی شروع 5 فروردین 1400 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 24 دوره انلاین Network+CCNA+CCNP+LPIC+MCSA+CEH
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
Network+Security+CCNA+CCNP+LPIC+MCSE+CEH
کد تخفیف: evand | پکیج کامل متخصص شبکه 450 ساعت دوره تخصصی شروع 5 فروردین 1400 روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 18 تا 24 دوره انلاین Network+Security+CCNA+CCNP+LPIC+MCSE+CEH
توجه: درصورتیکه میخواهید از شرایط رایگان و یا تخفیف ویژه دوره استفاده نمایید کد تخفیف evand را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و سپس ثبت نام نمایید!
۳ مهر
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

برگزار‌کننده

آواتار

سمینار لایو نیما یگانه دوره تخصصی توسعه کسب کار تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ وبینار آموزش رایگان Nima Yeganeh

مشاور کارشناس مدرس فناوری اطلاعات شبکه امنیت | مدرس سابق اموزشگاه سایبرتک, کاریارارقام, اریناپیشرو, سایبرکالج, عصراراد, شاتل, اسیاتک. ما را دنبال کنید... آموزش | لایو نیما یگانه | سمینار دوره تخصصی توسعه کسب کار | تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال ما

رویداد های برگزارشده۸
رویداد های فعال۷
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۷۴۰ نفر

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

تا ۳۱ اردیبهشت

دوره های رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
جمعه ۹ مهر

تمرکز | تنبلی | انگیزه | رنگ ها | اعتماد به نفس | درآمد دلاری | فراموشی | ارامش | خواب | مصاحبه‌ شغلی | اضطراب | کامفورت زون | مسافرت

 • آنلاین
 • رایگان
 • سمینار لایو نیما یگانه دوره تخصصی توسعه کسب کار تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ وبینار آموزش رایگان Nima Yeganeh
تا ۱۰ خرداد

متخصص تجربه کاربری (UX Specialist)

 • آنلاین
 • رایگان
 • آکادمی دوسنت
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

تحلیل و بررسی اقدامات اخیر ایران برای تنظیم گری رمزارزها

 • آنلاین
 • رایگان
 • مرکز نوآوری پل‌وینو