رویداد به پایان رسیده است!
شبیه سازی جوش و کاربردهای عملی آن در مهندسی جوش در تاریخ چهارشنبه ۲۰ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
چهارشنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۴:۰۰

شبیه سازی جوش و کاربردهای عملی آن در مهندسی جوش

  • رایگان
  • تهران
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه امیرکبیر برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

 

شبیه سازی جوش و کاربردهای عملی آن در مهندسی جوش

با حضور 

Mahyar Asadi

Welding Science & Engineering and Fracture Mechanics & Analysis

Carleton University, Ottawa

مدت و زمان بندی: چهارشنبه 20تیر 1397، از ساعت 14:00 تا 17:00

آدرس محل برگزاری:  دانشگاه امیرکبیر

  • شروع: چهارشنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران دانشگاه امیرکبیر