رویداد به پایان رسیده است!
شبیه سازی جوش و کاربردهای عملی آن در مهندسی جوش در تاریخچهارشنبه ۲۰ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شبیه سازی جوش و کاربردهای عملی آن در مهندسی جوش

شروع:
چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ ۱۷:۰۰
شبیه سازی جوش و کاربردهای عملی آن در مهندسی جوش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه امیرکبیر برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

 

شبیه سازی جوش و کاربردهای عملی آن در مهندسی جوش

با حضور 

Mahyar Asadi

Welding Science & Engineering and Fracture Mechanics & Analysis

Carleton University, Ottawa

مدت و زمان بندی: چهارشنبه 20تیر 1397، از ساعت 14:00 تا 17:00

آدرس محل برگزاری:  دانشگاه امیرکبیر

آدرس:تهران دانشگاه امیرکبیر