شبیه‌سازی سیستمهای لجستیک با Enterprise Dynamics
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۴۱۸
دنبال کننده
۳۶
کل رویدادها
۴
رویداد فعال

بیشتر از ۲۹۰ نفر (۹۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.