شبیه‌سازی سیستم‌های تولیدو لجستیک با نرم‌افزار Flexsim
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۴۴۹
دنبال کننده
۳۶
کل رویدادها
۴
رویداد فعال

بیشتر از ۳۰۰ نفر (۹۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.