شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار (همراه با نرم افزار Arena)

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار (همراه با نرم افزار Arena)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ - ۸۸۲۲۰۷۰۱ - ۸۸۲۲۰۷۰۲- داخلی ۱۷۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل ها

مقدمه ای بر شبیه سازی پیشامد گسسته  – کاربردها، مزایا و معایب
مثال هایی از شبیه سازی دستی
تجزیه و تحلیل داده های ورودی به مدل شبیه سازی
پیاده سازی مدل های کسب و کار در  نرم افزار ارنا
آزمایش مدل شبیه سازی و تعیین اعتبار آن
تجزیه و تحلیل خروجی های شبیه سازی

سخنرانان

دکتر سیدمجتبی سجادی

دکتر سیدمجتبی سجادی

عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا تقی‌زاده یزدی

دکتر محمدرضا تقی‌زاده یزدی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

برگزارکنندگان

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

برگزارکننده

آدرس:تهران خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، ورودی انتشارات دانشگاه تهران. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران