رویداد به پایان رسیده است!
شب نجومی اردیبهشت ماه در تاریخچهارشنبه ۴ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شب نجومی اردیبهشت ماه

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
شب نجومی اردیبهشت ماه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

موضوع برنامه: سیارات فراخورشیدی

سخنرانان

محمدحسین طالع زاده

محمدحسین طالع زاده

عضو هیئت مدیره گروه آموزشی زانکو-کارشناسی ارشد اخترفیزیک مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

آدرس:تهران ده ونک - دانشگاه الزهرا - ساختمان خوارزمی - سالن دکتر تورانی