رویداد به پایان رسیده است!
شروع کار و کسب در تاریخپنج‌شنبه ۵ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شروع کار و کسب

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
شروع کار و کسب
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

شروع کسب و کار

روز اول:
مدیریت استراتژیک:


مأموریت (رسالت/فلسفه وجودی/ اهداف بنیادین/ مقصود اصلی)
چشم انداز (VISION) دورنما، آرمان، آینده متصور یا آینده مطلوب
ارزش‌ها/ ایدئولوژی/ بـایدها و نبایدها
شناخت و تحلیل محیط داخلی/ خارجی

روز دوم:
اصـول برندسازی:


انتخاب یک نام موفق
DNA برندسازی / حس برند
مــعمــاری / تــوســعـه بــرند
تـبلیغــات / روابـط عــمومی
محیط شناسی / ارتباطات خلاق
هویت سازی برند / تدوین کمپین یکپارچه


زمان و مکان برگزاری:

 

4 و 5 اردیـبـــهشت مـاه 1398
ایــــــران، شیـــــراز
موسسه آموزش عالی آزاد مـاد

سخنرانان

رضا تحیری

رضا تحیری

مشاور برندینگ

ادیب رضازاده

ادیب رضازاده

مشاور کسب و کار

آدرس:شیراز شیراز قصردشت رحمت آباد موسسه آموزش عالی آزاد ماد