موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۲۸
دنبال کننده
۵
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف...

آدرس

تهران متعاقبا اعلام خواهد شد

موقعیت جغرافیایی رویداد