رویداد به پایان رسیده است!
شناخت و ويرايش فايل هاى RAW فرمت با حضور پرهام موسوى در تاریخ چهارشنبه ۳ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شناخت و ويرايش فايل هاى RAW فرمت با حضور پرهام موسوى

شروع:
چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
شناخت و ويرايش فايل هاى RAW فرمت  با حضور پرهام موسوى
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان خیابان نشاط_ كوچه شهيد اصغر عندليب(شماره ۱۴)_ بن‌بست شهيد امير رضا شريعت_ خانه مشروطه اصفهان