رویداد به پایان رسیده است!
شگفتی های بیمه شخص ثالث در تاریخ چهارشنبه ۲۹ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۹:۰۰

شگفتی های بیمه شخص ثالث

  • رایگان
  • یزد
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: چهارشنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۲۹ خرداد ساعت ۲۱:۰۰

آدرس: یزد بلوار دانشجو - بنیاد نخبگان یزد