شیوه حمایت از تأمین کالای اساسی با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور

شروع:
دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸ ۱۶:۳۰
شیوه حمایت از تأمین کالای اساسی با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر یزدان سیف

دکتر یزدان سیف

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

عباس قبادی

عباس قبادی

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر عباس تابش

دکتر عباس تابش

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
مقدمه : دکتر مهدی فدایی۱۴:۰۰۱۴:۱۰
سخنران اول: دکتر عباس تابش ۱۴:۱۰۱۴:۴۰
سخنران دوم: دکتر یزدان سیف ۱۴:۴۰۱۵:۱۰
سخنران سوم: عباس قبادی ۱۵:۱۰۱۵:۴۰
پنل میزگرد۱۵:۴۰۱۶:۱۰
پرسش و پاسخ و جمع بندی۱۶:۱۰۱۶:۳۰

آدرس:تهران خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختارعسگری، شماره ۶، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی