رویداد به پایان رسیده است!
شیوه‌های مدرن تبلیغات (داخل و خارج کشور) در تاریخ شنبه ۲۸ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

شیوه‌های مدرن تبلیغات (داخل و خارج کشور)

شروع:
شنبه ۲۸ دی ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
شنبه ۲۸ دی ۹۸ ۱۸:۰۰
شیوه‌های مدرن تبلیغات (داخل و خارج کشور)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.