رویداد به پایان رسیده است!
صحه گذاری و تصدیق روش های آزمون در تاریخ دوشنبه ۲۷ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

صحه گذاری و تصدیق روش های آزمون

شروع:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: اصفهان
صحه گذاری و تصدیق روش های آزمون
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: اصفهان معیاردانش پارس