صحه گذاری و تصدیق روش های آزمون

شروع:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
صحه گذاری و تصدیق روش های آزمون
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان معیاردانش پارس