صندلی داغ با حضور دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

شروع:
دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ۱۰:۳۰
پایان:
دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ۱۱:۳۰
صندلی داغ با حضور دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی بالینی و سلامت رییس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی


#رایگان

 

 

 

آدرس:تهران ولنجک- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو -دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی - سالن کنفرانس 314