ضرورت توجه به شاخص های سرمایه گذاری پایدار در معماری کسب و کار نوپا ( رویکرد CDPR برای کسب و کارهای نوپا)

شروع رویداد
دوشنبه ۳ دی ۹۷ ۱۱:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۳ دی ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
ضرورت توجه به شاخص های سرمایه گذاری پایدار در معماری کسب و کار نوپا ( رویکرد CDPR برای کسب و کارهای نوپا)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ الی۳ داخلی ۱۷۹
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی سالن 5 غرفه پارک علم و نفاوری دانشگاه تهران