موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
آکادمی کسب و کار
۱۹
دنبال کننده
۵
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

آدرس

قم قم، دورشهر، نبش کوچه 20، جهاد دانشگاهی

موقعیت جغرافیایی رویداد