رویداد به پایان رسیده است!
طراحی نرم‌افزار ارزیابی تکوینی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه‌ای تهران در تاریخدوشنبه ۲۸ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

طراحی نرم‌افزار ارزیابی تکوینی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه‌ای تهران

شروع:
دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ ۱۰:۰۰
مکان: تهران
طراحی نرم‌افزار ارزیابی تکوینی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه‌ای تهران
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران Velenjak, Daneshjoo Blvd, Faculty of Education and Psychology