رویداد به پایان رسیده است!
عملیات پایان سال زیر سیستم‌های راهکاران در تاریخ شنبه ۲۴ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۹ بهمن ساعت ۱۷:۰۰

عملیات پایان سال زیر سیستم‌های راهکاران

  • رایگان
  • مشهد
  • مالی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

عملیات قيمت گذاری و  انبار گردانی


عملیات قيمت گذاری و  انبار گردانی:

قطعی کردن اسناد تعدادی

·        تعریف قیمت های براوردی –واقعی-اصلاحی

·        نحوه قیمت گذاری اسناد وارده

·        نحوه قیمت گذاری اسناد صادره

·        برگشت از قیمت گذاری ها

·        صدور سند حسابداری

انبار گردانی

·        پرونده انبار گردانی

·        دوره انبار گردانی

·        لیست انبار گردانی

·        وضعیت و نتایج انبار گردانی

·        ثبت اسناد حین انبار گردانی و شمارش ها

·        پایان انبار گردانی


عملیات پایان سال و ابتدای سال جبران خدمات


عملیات پایان سال و ابتدای سال جبران خدمات

عملیات پایان سال

1- محاسبه و پرداخت عملیات دوره ای ( پرداخت عیدی – ذخیره و پرداخت سنوات – پرداخت بازخرید مرخصی)

2- نحوه محاسبات مالیات عیدی و ارسال دیسکت دارایی مربوط به عیدی

 

عملیات ابتدای سال

1- ایجاد جدول مالیات سال 99

2- ایجاد جداول پایه محاسبات

3- ایجاد جداول مزد روزانه و ماهانه سال 99

4- صدور احکام گروهی افزایش حقوق


عمليات پايان سال مالی دفترکل


عمليات پايان سال مالی دفترکل

·        تسعير ارزي

·        مغايرت گيري بين ماژول هاي دفتر كل و دريافت و پرداخت

·        مغايرت گيري بين ماژول هاي دفتر كل و دارايي ثابت

·        بستن حساب هاي موقت

·        صدور سند تعدیل ماهیت

·        بستن حسابهاي دائمي
گزارشات پايان سال مالي دفتر كل،دريافت و پرداخت و دارايي ثابت

  • شروع: شنبه ۱۹ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
  • پایان: شنبه ۲۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: مشهد بلوار وکیل آباد،بین 21 و 23 ،بعد از پل سید رضی، پلاک429