رویداد به پایان رسیده است!
عکاسی از مواد غذایی با حضور مازیار خلیقی در تاریخ چهارشنبه ۱ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

عکاسی از مواد غذایی با حضور مازیار خلیقی

شروع:
چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ ۱۹:۰۰
عکاسی از مواد غذایی با حضور مازیار خلیقی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی