رویداد به پایان رسیده است!
عکاسی معاصر و بازسازی ژانرها با حضور مهدی مقیم نژاد در تاریخ چهارشنبه ۸ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

عکاسی معاصر و بازسازی ژانرها با حضور مهدی مقیم نژاد

شروع:
چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ ۱۹:۰۰
عکاسی معاصر و بازسازی ژانرها با حضور مهدی مقیم نژاد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی