فاز صفر بومیکس

شروع:
دوشنبه ۴ آذر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۵ دی ۹۸ ۱۹:۰۰
فاز صفر بومیکس
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه تهران