رویداد به پایان رسیده است!
فرآوری گیاهان‌دارویی (اسانس‌گیری و عرق‌گیری) در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

فرآوری گیاهان‌دارویی (اسانس‌گیری و عرق‌گیری)

شروع:
چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰
مکان: کرج
فرآوری گیاهان‌دارویی (اسانس‌گیری و عرق‌گیری)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزارکنندگان

اتجمن علمی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

اتجمن علمی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

فنی و حرفه ای

فنی و حرفه ای

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
تئوری۸۱۲
عملی۱۳۱۶

سخنرانان

ریحانه طائب نیا

ریحانه طائب نیا

مدرس رسمی فنی حرفه ای و دانشجوی دکتری گیاهان دارویی

آدرس:کرج کرج.میدان امام حسین. بلوار چمران. دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران. ساختمان گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی