رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه فرزندپروری بر پایه علوم اعصاب شناختی در تاریخ شنبه ۲۹ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۸ دی ساعت ۱۰:۳۰

کارگاه فرزندپروری بر پایه علوم اعصاب شناختی

  • رایگان
  • تهران
  • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


یافته های جدید علوم اعصاب شناختی نشان می دهد که ذهن در فصل مشترک تجربه ی بین فردی و ساختار و کارکرد مغز پدید می آید. برای بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت و والدین مهم است که بدانند هیجان و رابطه های بین فردی چگونه جنبه های انگیزشی بنیادین یادگیری و حافظه را شکل می دهند.

برای متخصصان رشد کودک و افراد دیگری که از کودکان مراقبت می کنند، دانستن این که شکل های ارتباط، چونه مستقیما مغز در حال رشد کودک را شکل می دهد، می تواند در تدوین برنامه های دارای مبنای علمی که مراقبت از کودکان را بهینه می کند، بسیار اساسی باشد.

این رویکرد جدید به این عقیده اشاره دارد: تعامل های با محیط، به ویژه روابط با دیگران مستقیما کارکرد( کنش) و حتی رشد( تحول) ساختار مغز را شکل می دهد. هرچند آگاهی از نقش چشمگیر و بسیار واقعی ژنتیک و عوامل سرشتی در پیامدهای رشد بسیار مهم است، به همان اندازه مهم است که آنچه را در واقع در مورد چگونگی شکل گرفتن تحول از تجربه دانسته شده است را شناخته و به عمل در بیاوریم. چنین دید متعادلی ما را به عنوان والدین، قادر خواهد کرد حسی از مسولیت پذیری برای تجربه هایی که فراهم می کنیم داشته باشیم. بدون این که بار غیر ضروری احساس گناه را که منتج از این باور است که اعمال ما تنها مسئول پیامدهای رشد فرزندانمان است بر دوش بکشیم. 
چشم انداز علوم اعصاب شناختی برای فرزند پروری، والدیبن را قدرتمند می سازد چالش های روزانه فرزند پروری را تغییر دهند و نه تنها از این لحظات دشوار جان سالم به در ببرند، بلکه آن ها را به لحظات رشد یافتن و موفق شدن فرزندانشان تبدیل کنند. بر اساس این رویکرد والدین مجبور نیستند زمان های خاصی را برای کمک به رشد و موفق شدن فرزندانشان ایجاد کنند، بلکه می توانند همه لحظات روزانه خود با آن ها را به فرصت هایی برای کمک به رشد توانایی های بالقوه آنها و دستیابی به هدافشان در پرورش آنها مبدل کنند. در قلب این رویکر مفهوم یکپارچگی نهفته است. در این رویکرد یکپارچگی به معنی به هم مرتبط ساختن مناطق متفاوت و متمایز مغز برای رسیدن به یک کل متعادل و هماهنگ است. 
ما در این دوره ایجاد پنج نوع یکپارچگی را تمرین کرده و برای هر کدام از آنها تکنیک های خاصی را آموزش می دهیم: یکپارچگی مغز راست و مغز چپ، یکپارچگی هشیاری، یکپارچگی مغز پایین و بالا، یکپارچگی حافظه، یکپارچگی قسمت های مختلف خود و یکپارچگی خود و دیگری. 
اطمینان داریم که با درک بیشتر مغز و ذهن در حال رشد انسان ، والدین می توانند در مورد آنچه به فرزندان خود می آموزند هدفمندتر باشند و با مشکلات و بحران های محدودتری در زندگی رو به رو شوند. درک یکپارچگی و ابعاد آن به والدین فرصت خواهد داد که فرزند خود را دقیق تر، کامل تر و عمیق تر بشناسند. به موقعیت های دشوار موثر تر پاسخ دهند و بهترین بنیان را برای یک زندگی با نشاط و سالم برای فرزندان و خانواده خود فراهم سازند.


سرفصل جلسات


این دوره به صورت سه ترم 4 جلسه ای و در مجموع 12 جلسه برگزار می گردد که اصول کلی مباحث مطرح شده در هر جلسه به قرار زیر است:

 

ترم اول 


جلسه اول: مفهوم فرزندپروری با در نظر گرفتن مغز مطرح می شود. روند رشد مغز و ذهن در حال شکل گیری مطرح شده و عوامل اثر گذار در آن به اختصار بررسی می شود. برای تکلیف از افراد خواسته می شود که به موقعیت های موفق و موقعیت های دشوار خود برای فرزند پروری فکر کرده و ویژگی های هر کدام از آنها را مشخص کنند.


جلسه دوم: مفهوم انسجام مورد بحث قرار می گیرد. چیستی و اهمیت آن بررسی می شود. ارتباط آن با بهزیستی روان شناختی مطرح می شود و نشان داده می شود که چگونه انسجام در قلب سلامت و تاب آوری قرار می گیرد و به هم خوردن انسجام و یکپارچگی با آشفتگی و یا انعطاف ناپذیری باعث اختلال در احساس بهزیستی و سلامت روان شناختی افراد می شود.


جلسه سوم و چهارم: به یکپارچگی مغز راست و چپ پرداخته می شود. در این جلسه نشان داده می شود که مغز راست و چپ چگونه کارکردهای متمایزی دارند. این تمایز در مغز کودکان چگونه است و با استفاده از چه تکنیک هایی می توانیم این کارکردهای متمایز را به سمت یکپارچگی و تبدیل شدن به یک کل کارکردی سازگار و انعطاف پذیر سوق دهیم. تکنیک ا آموزش داده می شود و در بین دو جلسه از افراد خواسته می شود که از این تکنیک ها در موقعیت های مناسب استفاده کنند. نحوه عملکرد افراد در طول یک هفته در جلسه چهرم ارزیابی شده و اصلاح و بازنگری می شود.


 

ترم دوم


جلسه پنجم و ششم: در این دو جلسه تفاوت عملکردهای نواحی عمقی مغز با نواحی بالاتر و عالی تر مغز مورد بررسی قرار می گیرد. به والدین نشان می دهد که با کودکانی که نواحی بالاتر مغزیرشد یافته ای نداشته و ارتباط لین دو ناحیبه هم هنوز به قدر کافی قوی نشده چگونه باید رفتار کنند. این که چطور از موقعیت های مختلف روزمره برای تقویت ارتباط بین مغز بالایی و پایینی استفاده کنند آموزش داده می شود و تکنیک های سوم و چهارم به آن ها ارایه می شود. در طول هفته آنها فرصت خواهند داشت که از این تکنیک ها استفاده کنند و در جلسه ششم نحوه ی عملکرد خود را بررسی کرده و در مورد آن ها بازخورد بگیرند.


جلسه هفتم و هشتم: در این دو جلسه مفهوم حافظه، حافظه آشکار و حافظه ضمنی مورد بررسی قرار می گیرد. نشان داده می شود که حافظه چگونه در مقابل تحریف آسیب پذیر است و افراد چگونه حافظه های خود را می سازند. د این جلسه این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که حافظه ضمنی می تواند بدون احساس هشیاری و حسی از به یاد آورد در احساسات، حس های بدنی و شیوه ی رفتاری کودک اثر گذار باشد. لازم است والدین این موضوعات را بدانند و در مورد یکپارچگی هر چه بیشتر حافظه های ضمنی کودکان خود با حافظه های آشکار آنها تلاش کنند. در این جلسه تکنیک های للازم آموزش داده می شود و در بین دو جلسه والدین فرصت دارند که هم روی رفتار خود و هم روی احساسات و رفتارهای فرزندان خود تامل کنند. تکنیک های جدید را تمرین کنند و نتایج یافته ها و عملکرد خود را در جلسه هشتم به بحث و بررسی بیشتر بگذارند.


 

ترم سوم


جلسه نهم و دهم: در این دو جلسه والدین با بخش های مختلفی که خود کودکان را شکل می دهد آشنا می شوند. آنها در مورد افکار، خاطرات، رویاها، احساسات، ادراکات و حس های بدنی بیشتر می آموزند. همچنین متوجه می شوند که آنها یک خود یکپارچه کننده دارند که می تواند انتخاب کند که روی کدام یک از این بخش ها متمرکز شود و به آنها توجه کند. در این جلسات در مورد مسایلی مانند ذهن بینی و چرخ آگاهی، قدرت توجه و تمرکز، انواع احساسات و تصمیم گیری و انتخاب افراد بحث می شود. تکنیک های مربوط به این بخش آموزش داده می شود و افراد در طول هفته تمرین می کنند که با توجه به این موارد چگونه با فرزندان خود رفتار کنند. مطالب را یادداشت کرده و جلسه دهم به بحث و تبادل نظر در این زمینه م گذرد.


جلسه یازدهم: در این جلسه مفهوم یکپارچگی بین خود و دیگری مورد بررسی قرار می گیرد. مفاهیم مغز اجتماعی، نورون های آینه ای، همدلی، تقلید و شناخت و ذهن بینی به بحث گذاشته می شود. اقدامات اولیه برای پیوند، ایسجاد مدل های ذهنی مثبت، کمک به پذیرا بودن کودکان در روابط و ادامه ی تجربه هایی که به یک پیوند سازنده منجر می شوند از جمله بحث هایی است که در این جلسه به دقت بررسی شده و تکنیک های مربوط به این جلسه آموزش داده می شود.


جلسه دوازدهم: در جلسه پایانی ابتدا تمرین های مربوط به جلسه یازدهم بررسی می شود و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری از کل دروه اجرا می شود. از افراد خواسته می شود کهتغییراتی که در کل دوره تجربه کرده اند ر بیان کنند و تمرین هایی که از این به بعد باید انجام بدهند را ذکر کنند. در واقع از آنها می خواهیم که برنامه های بعدی خود برای بهبود تجربه فرزند پروری خود را ذکر کنند و دوره را به این ترتیب پایان می دهیم.

 

جهت ثبت نام در کارگاه با شماره تماس 96621414 داخلی 3 تماس گرفته و یا فرم پیش ثبت نام آنلاین را تکمیل نمایید.

مدرس کارگاه

طاهره مهدوی حاجی
طاهره مهدوی حاجی
روانشناس و پژوهشگر

طاهره مهدوی حاجی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی و دانشجوی دوره دکتری روانشناسی شناختی می باشند. از سوابق ایشان می توان به فعالیت به عنوان مشاور تحصیلی در مراکز آموزشی خصوصی و مدارس تهران و فعالیت به عنوان روان درمانگر و سرپرست مرکز مشاوره در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره نمود.

آدرس

تهران خیابان خرمشهر (آپادانا) - خیابان شهید عشقیار (نیلوفر) - کوچه چهارم - پلاک 4 - کلینیک آرامش تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

مرکز نوروسایکوتراپی

به صورت ساده می‌توان نوروسایکوتراپی را استفاده از دانش و یافته‌های علوم اعصاب (نوروساینس) به ویژه نوروساینس کاربردی در روان درمانی دانست. مرکز نوروسایکوتراپی آرامش - پارند حاصل همکاری دو واحد درمانی مجزا در جهت هم‌افزایی حوزه‌ای میان رشته‌ای است. از

رویداد های برگزارشده۶
رویداد های فعال۰