رویداد به پایان رسیده است!
فضای مجازی الزامی برای کسب و کارها در تاریخ شنبه ۲۵ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

فضای مجازی الزامی برای کسب و کارها

شروع:
شنبه ۲۵ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۲۵ آبان ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: مشهد
فضای مجازی الزامی برای کسب و کارها
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد مشهد - طبرسی 57 - خیابان المهدی شرقی - المهدی شرقی 4