رویداد به پایان رسیده است!
فنون مذاکره تجــــــاری در تاریخچهارشنبه ۱۸ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

فنون مذاکره تجــــــاری

شروع:
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ ۱۶:۰۰
فنون مذاکره تجــــــاری
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

  • تعریف مذاکره
  • ضرورت مذاکره
  • انواع مذاکره
  • جایگاه مذاکره در یک پروسه اجرایی
  • موارد مهم از دیدگاه مدیریت مذاکره
  • تاکتیک های مذاکره
  • آداب و تشریفات در مذاکرات
  • تعیین محل مذاکره ؛ تغییر در صورت لزوم
  • مذاکره به عنوان عامل نهایی در موفقیت

آدرس:کرمانشاه محل برگزاری: کرمانشاه، سه راه 22 بهمن، سازمان جهاد دانشگاهی، سالن شهید نوروزنژاد