رویداد به پایان رسیده است!
فنون موفقیت در مصاحبه شغلی در تاریخ جمعه ۱۶ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۰۸:۰۰

فنون موفقیت در مصاحبه شغلی

  • رایگان
  • مشهد
  • توسعه فردی و خانواده
  • شروع: شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۱۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: مشهد مشهد مقدس : امام خمینی 40 پلاک 32