رویداد به پایان رسیده است!
فن بیان و هنر ارتباط موفق در تاریخشنبه ۲۸ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

فن بیان و هنر ارتباط موفق

شروع:
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸ ۲۱:۰۰
فن بیان و هنر ارتباط موفق
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

مهیار شمس

مهیار شمس

مدرس دانشگاه مجری و گوینده مربی مهارت های ارتباطی ارشد روان شناسی شخصیت عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایرانمدرس دانشگاه
مجری و گوینده
مربی مهارت های ارتباطی
ارشد روان شناسی شخصیت
عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
گروه آموزشی پنجره چهارم زندگی
33334616

09162001096

09162001094

آدرس:اهواز اهواز اصلی کیانپارس نبش خ شهریور شرقی پنجره چهارم زندگی