رویداد به پایان رسیده است!
فیلمسازی تک نفره با حضور بهنام تاجمیر ریاحی در تاریخ چهارشنبه ۱۵ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

فیلمسازی تک نفره با حضور بهنام تاجمیر ریاحی

شروع:
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ ۱۹:۰۰
فیلمسازی تک نفره با حضور بهنام تاجمیر ریاحی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی