موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۵۳
دنبال کننده
۲۴
کل رویدادها

پارک های علم و فناوری مجموعه ای تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  هستند که به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي مؤثر در اقتصاد دانش بنیان منطقه ای، محيطي مناسب براي استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان را فراهم می آورند و شرکت های فناور مستقر در آن در تعامل سازنده با دانشگاه ها، صنایع بزرگ، بازار و جامعه مشغول به فعاليت هست...

بیشتر از ۴۰ نفر (۸۵%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.