رویداد به پایان رسیده است!
قوانین کار و تامین اجتماعی در تاریخجمعه ۲۷ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

قوانین کار و تامین اجتماعی

شروع:
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
مکان: تهران
قوانین کار و تامین اجتماعی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

تعلیق قرارداد ، خاتمه قرارداد

پرداخت مزایای پایان کار ، حق السعی

ساعت کار ، تعطیلات و مرخصی ها

شرایط کار زنان ، حفاظت و بهداشت

مراجع حل اختلاف ، شورای عالی کار

حدمات رفاهی کارگران ، بیمه بیکاری

آدرس:تهران سهروردی شمالی