رویداد به پایان رسیده است!
كارگاه آموزشي Segmentation (گام اول در بازاريابي) در تاریخسه‌شنبه ۲۶ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

كارگاه آموزشي Segmentation (گام اول در بازاريابي)

شروع:
سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ ۱۴:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ ۲۰:۰۰
كارگاه آموزشي Segmentation (گام اول در بازاريابي)
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 سرفصل ها : 

مفاهيم و كليات

اهداف كليدي تقسيم بندي بازار

شناسايي بازارهاي اصلي

استراتژي هاي بخش بندي بازار

معيارهاي بخش بندي

انتخاب بازار مناسب

كارگاه عملي

سخنرانان

ابوالفضل بادامچي

ابوالفضل بادامچي

مشاور و مدرس بازاريابي

عضو انجمن بازاریابی آمریکا

آدرس:تبریز تبريز.دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز. مجتمع شماره 1 . آمفي تئاتر دانشكده مديريت ، اقتصاد و حسابداري