رویداد به پایان رسیده است!
كارگاه اموزشي تيچاپ١ در تاریخجمعه ۲۴ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

كارگاه اموزشي تيچاپ١

شروع:
جمعه ۲۴ آذر ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۲۴ آذر ۹۶ ۱۸:۰۰
كارگاه اموزشي تيچاپ١
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

  با توجه به تحولات نرم افزاري و خلاقانه در همه حوزه ها، توسعه روش هاي خلاقانه تدريس ضروري به نظر مي رسد.رويداد تيچاپ به اين امر كمك مي نمايد
اين رويداد براي اشنايي شركت كنندگان در تيچاپ برگزار مي گردد

سخنرانان

حسين طالب زاده

حسين طالب زاده

مدرس دانشگاه فرهنگيان

سخنراني افتتاحيه

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۸:۳۰

برگزارکنندگان

مركز اموزش نيروي انساني سوده

مركز اموزش نيروي انساني سوده

زمان‌بندی: شروع از ساعت ٨

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگوییساعت ١٨

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۸۸:۲۰
تیچاپ چگونه کار می کند۸:۲۰۱۰:۳۰
پذیرایی۱۰:۳۰۱۰:۵۰
بیان ایده ها۱۰:۵۰۱۲
ناهار و نماز۱۲۱۳
تکمیل بوم خلاق۱۳۱۴
توسعه ایده۱۴۱۵
اماده نمودن ایده ها برای ارائه۱۵۱۶
ارائه۱۶۱۷
داوری و جمع بندی۱۷۱۸

سخنرانان

حسین طالب زاده

حسین طالب زاده

مدرس دانشگاه

رضا صفارزاده

رضا صفارزاده

آدرس:تهران اشرفي اصفهاني.نرسيده به همت.خيابان شهيد قموشي .بلوار عربشاهي.كوچه سوده