رویداد به پایان رسیده است!
كارگاه اموزشي تيچاپ در تاریخجمعه ۲۴ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

كارگاه اموزشي تيچاپ

شروع:
جمعه ۲۴ آذر ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۲۴ آذر ۹۶ ۱۸:۰۰
كارگاه اموزشي تيچاپ
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 با توجه به تحولات نرم افزاري و خلاقانه در همه حوزه ها، توسعه روش هاي خلاقانه تدريس ضروري به نظر مي رسد.رويداد تيچاپ به اين امر كمك مي نمايد

اين رويداد براي اشنايي شركت كنندگان در تيچاپ برگزار مي گردد

سخنرانان

حسين طالب زاده

حسين طالب زاده

مدرس دانشگاه فرهنگيان

برگزارکنندگان

مركز اموزش نيروي انساني سوده

مركز اموزش نيروي انساني سوده

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی
عنوانشروعپایان
اولین بخش١٨

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۸۸:۲۰
تیچاپ چگونه کار می کند۸:۲۰۱۰:۳۰
پذیرایی۱۰:۳۰۱۰:۵۰
بیان ایده ها۱۰:۵۰۱۲
ناهار و نماز۱۲۱۳
تکمیل بوم خلاق۱۳۱۴
توسعه ایده۱۴۱۵
اماده نمودن ایده ها برای ارائه۱۵۱۶
ارائه۱۶۱۷
داوری و جمع بندی۱۷۱۸

سخنرانان

حسین طالب زاده

حسین طالب زاده

مدرس دانشگاه فرهنگیان

رضا صفارزاده

رضا صفارزاده

آدرس:تهران اشرفي اصفهاني.نرسيده به همت.خيابان شهيد قموشي.بلوار عربشاهي.كوچه سوده