رویداد به پایان رسیده است!
لبه رقابت در بازارهای جهانی در تاریخشنبه ۲۸ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

لبه رقابت در بازارهای جهانی

شروع:
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۳۰
پایان:
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۵:۳۰
مکان: تهران
لبه رقابت در بازارهای جهانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر احمد صفاوردی

دکتر احمد صفاوردی

کارشناس عالی مذاکرات تجاری بین الملل

برگزارکنندگان

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

توضیحات

**با ارائه مدرک معتبر**

آدرس:تهران تهران-اوین-بلواردانشجو-دانشگاه شهیدبهشتی-دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی