ماه چهارم گروه درمانی رهایی از کامل طلبی

شروع:
شنبه ۲۴ فروردین ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۲۰:۰۰
ماه چهارم گروه درمانی رهایی از کامل طلبی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان اسدآبادی نبش خیابان شصتم ساختمان تابان واحد ۴۰۳