رویداد به پایان رسیده است!
ماه چهارم گروه درمانی رهایی از کامل طلبی در تاریخ شنبه ۳۱ فروردین به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ماه چهارم گروه درمانی رهایی از کامل طلبی

شروع:
شنبه ۲۴ فروردین ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۲۰:۰۰
ماه چهارم گروه درمانی رهایی از کامل طلبی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران خیابان اسدآبادی نبش خیابان شصتم ساختمان تابان واحد ۴۰۳