موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۰
دنبال کننده
۱
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

آدرس

تهران دانشگاه تهران- دپارتمان علوم کامپیوتری

موقعیت جغرافیایی رویداد