رویداد به پایان رسیده است!
مدرسه تحلیل داده با متلب در تاریخچهارشنبه ۳ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مدرسه تحلیل داده با متلب

شروع:
چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۳ آبان ۹۶ ۱۳:۰۰
مدرسه تحلیل داده با متلب
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران ساختمان علوم پایه، دانشگاه علم و صنعت ایران