رویداد به پایان رسیده است!
مدرسه تحلیل داده با نرم افزار R در تاریخپنج‌شنبه ۴ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مدرسه تحلیل داده با نرم افزار R

شروع:
پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۴ آبان ۹۶ ۱۷:۳۰
مدرسه تحلیل داده با نرم افزار R
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران ساختمان علوم پایه، دانشگاه علم و صنعت ایران