رویداد به پایان رسیده است!
مدرسه تحلیل داده با نرم افزار SPSS در تاریخچهارشنبه ۳ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مدرسه تحلیل داده با نرم افزار SPSS

شروع:
سه‌شنبه ۱۸ مهر ۹۶ ۱۳:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۳ آبان ۹۶ ۱۷:۳۰
مدرسه تحلیل داده با نرم افزار SPSS
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران ساختمان علوم پایه، دانشگاه علم و صنعت ایران