رویداد به پایان رسیده است!
مدرسه کارآفرینی پروتون در تاریخ جمعه ۱۰ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۸ اسفند

مدرسه کارآفرینی پروتون

  • رایگان
  • سوادکوه
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: سوادکوه پل سفید جنب آموزش و پرورش شهرستان سواد کوه هنرستان کارودانش مائده