کاور
"مدل سازی تعادل عمومی قابل محاسبه با استفاده از نرم افزارGAMS ر (CGE)" در تاریخ پنج‌شنبه ۲۷ دی ساعت ۱۳:۰۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات