رویداد به پایان رسیده است!
مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از نرم‌افزار a(DSGE) DYNARE در تاریخ چهارشنبه ۵ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۶:۳۰

مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از نرم‌افزار a(DSGE) DYNARE

  • رایگان
  • تهران
  • مالی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات