مديريت رنگ در دنياى ديجيتال با حضور مهران چيت ساز

شروع:
چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷ ۱۹:۰۰
مديريت رنگ در دنياى ديجيتال  با حضور مهران چيت ساز
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان خیابان نشاط خانه مشروطیت اصفهان