مديريت زنجيره تامين كالا

شروع رویداد
سه‌شنبه ۸ خرداد ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۸ خرداد ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادشیراز
موضوع رویدادمالی / اقتصادی
اضافه به تقویم
مديريت زنجيره تامين كالا
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۳۴۹۱۶۹۶۷
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مطالب دوره:

 

 • مقدمه اي بر مفهوم زنجيره تامين كالا
 • -چارچوبها و مفاهيم كليدي،استقرار استراتژي عمليات همسو در زنجيره تامين
 • ارتباطات و همكاري شركا كاري در زنجيره تامين كالا و تعالي عملياتي
 • زير ساختارها و عمليات زنجيره تامين كالا
 • پيش بيني تقاضا و تامين يكپارچه
 • مديريت كنترل موجودي، روشهاي علمي كنترل موجودي ،مديريت خريد صنعتي
 • بررسي منابع خريد الكترونيكي
 • مدلسازي بهينه شبكه تامين كالا
 • مديريت حمل و نقل يكپارچه
 • مديريت انبارها و توزيع
 • سنجش بهره وري و بهبود عملكرد در زنجيره تامين كالا
 • فن آوري اطلاعات و استراتژي طراحي سيستمها در زنجيره تامين كالا
 • مشكلات زنجيره تامين كالا و منابع آن ها ، راه حلهاي مشكلات در زمينه زنجيره تامين كالا با استفاده از نرم افزارهاي ERP-SCM-OPT-ANAL
 • ارائه يك مدل زنجيره تامين كالا(مطالعه موردي)