کاور
شنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۰:۰۰

مدیریت سازمان های مجازی

  • رایگان
  • تهران
  • کارآفرینی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سازمان مجازی چیست؟


فناوری اطلاعات توانسته است بر محدودیت زمان و مکان فایق آید و سازمان مجازی را به یک واقعیت تبدیل نماید. مفهوم مجازی دلالت بر چیزی دارد که در واقعیت وجود ندارد. بنا براین در یک تعریف ساده، سازمان مجازی عبارت است از:
شبکه ای از سازمان ها که با بهره مندی از فناوری اطلاعات به اشتراک مهارت ها، هزینه و دسترسی به بازارهای مختلف می پردازند را سازمان مجازی گویند.

از جنبه دیگر، سازمان مجازی اشاره به سازمانی دارد که دارای حیطه فیزیکی روشن نیست مانند سازمانی که از نظر جغرافیایی گسترده و امورات خود را از طریق ارتباطات الکترونیک هماهنگ می نماید. در هر دو تعریف بالا به فناوری اطلاعات به عنوان عامل تعدیل کننده زمان و مکان در سازمان مجازی اشاره میشود.
سازمان مجازی نمونه خاصی از سازمان شبکه ای است. بسیاری از سازمان های کوچک دریافته اند که میتوانند بخشی از یک سازمان مجازی باشند که از این طریق از منابع و منافع سازمان های بزرگ و از چابکی و استقلال سازمان های کوچک بهره مند می شوند.
سازمان مجازی سازمانی است که در مکان مشخص و توسط کارکنان رسمی اداره نمیشود، بلکه سازمان مجازی در واقع یک نظام مدیریتی مرکزی است که عملیات مورد نیاز را توسط سازمان ها و اشخاص ثالثی طراحی و هدایت میکند.
در واقع سازمان شبیه به یک جعبه قرارداد است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم میکند تا افراد بدون آن که در مکان خاصی به نام سازمان گرد هم آیند، وظایف سازمانی خود را در هر مکان، منزل، خودرو، پارک و … و در قالب یک سازمان مجازی انجام دهند.
شرایط لازم برای یک سازمان مجازی عبارت است از:

در سازمان مجازی اعتماد متقابل کامل میان اعضا وجود دارد.
در سازمان مجازی وجود قابلیت محوری در هر یک از اعضا اهمیت بالایی دارد.
توانایی ترکیب و ادغام قابلیت های محوری هم فزاینده بدون رقابت ظاهری در سازمان مجازی مهم است.
توانایی خود ساماندهی در افراد در توفیق سازمان مجازی اثرگذار است.
میزان مجازی بودن
امروزه درجات مختلفی از مجازی بودن مشاهده میشود. اگر این میزان را به صورت یک پیوستار مدلسازی کنیم در یک حد از پیوستار موسسات کاملا اینترنتی قرار میگیرند که صد در صد به صورت مجازی فعالیت میکنند و وجودشان را میتوان از طریق مجموعه ای از صفحات وب، وب سایت های اینترنتی و پورتال های اینترنتی تشخیص داد. این موسسات فعالیتشان را از طریق موسسات دیگر و به صورت دریافت خدمات انجام میدهند مانند وب سایت آمازون.
در حد نهایی دیگر پیوستار موسساتی قرار میگیرند که اصطلاحا به آن ها موسسات هاله ای میگویند. این موسسات بر اثر فشارهای محیطی و رقابت از ساختار سنتی و انعطاف ناپذیر خارج شده  و بخشی از فعالیت های خود را به صورت یک سازمان مجازی انجام میدهند.. مانند موسساتی که بخشی از پشتیبانی، طراحی و یا تولید خود را  به صورت مجازی از طریق سازمان های دیگر انجام میدهند. این چالش در به کارگیری خدمات به منظور کسب برتری های رقابتی در چارچوب ساختارهای موجود است.

ویژگی های کلی سازمان های مجازی
۱-    همکاری بر پایه قابلیت های محوری و ترکیب این قابلیت ها
سازمان مجازی، تشکیل سازمان از بهترین چیزهاست.
۲-    شبکه سازما های مستقل
سازمان مجازی مجموعه ای از سازمان های مستقل که با روابط نیمه پایدار با یکدیگر مرتبط اند تعریف میشود.
۳-    یک هویتی
سازمان مجازی جزو سازمان هاییاست  که هویت اجزاء و اعضای آن قابل تشخیص است. سازمان های مجازی که از بیرون مانند یک سازمان واحد به نظر می آید. سازمان های مجازی سخت نامیده میشوند.
۴-    محوریت فناوری اطلاعات
در سازمان مجازی توسعه یافتگی و پیشرفت از جنبه های حمل و نقل، ارتباطات مخابرات و سیستم های رایانه ای یک عامل کلیدی است.
۵-    عدم سلسه مراتب
مجازی به خاطر مساوی بودن اعضا، نظر عمده بر این است که سازمان مجازی سلسله مراتب خاصی ندارد، هرچند که در عمل، تساوی مطلق برقرار نیست. لیکن عموما عدم وجود سلسله مراتب را باعث ارتقاء کارایی و سرعت پاسخ گویی و کاهش هزینه ها و عملیات سربار در سازمان مجازی می دانند.
۶-    تمایز میان سطح استراتژیک و عملیاتی
در سطح مدیریتی، تمایز مشخصی بین شرایط مفهومی و اجرای واقعی جهت دستیابی به اهداف سازمان مجازی وجود دارد.
۷-    شرکای کوچک
شرکت های کوچک و یا بخش هایی از شرکت های بزرگ، به علت اهمیت سرعت در عملیات و تغییرات و لزوم انعطاف و به اشتراک گداشتن قابلیت های محوری، در شکل یک سازمان مجازی وارد عملیات مربوطه می شوند.
۸-    مرزهای سیال یا غیر مشخص
در سازمان مجازی همکاری های بیشتر میان رقبا، مشتریان، عرضه کنندگان، طراحان و غیره، تشخیص این که کجا یک سازمان شروع و دیگری خاتمه می یابد را مشکل میکند.
۹-    روابط نیمه پایدار
روابط میان شرکاء در سازمان مجازی رسمیت و دوام کمتری دارد.
۱۰-    وابستگی به فرصت ها
در یک سازمان مجازی، شرکت ها برای استفاده از یک فرصت بازار با یکدیگر همکاری میکنند لذا پس از دستیابی به اهداف و اتمام فرصت از هم جدا می شوند.
۱۱-    تسهیم ریسک ها
در سازمان مجازی هرچه انگیزه های بازار بیشتر می شود، تعهد ریسک بیشتر می شود و ریسک ها را همه شرکاء به عهده می گیرند. یکی از موارد ریسک عبارت است از از دست دادن کنترل در هنگامی که انجام عملیات به شرکای بیرون سپرده می شود. این یکی دیگر از ویژگی های سازمان مجازی است.
۱۲-    محوریت اعتماد
در سازمان مجازی صحبت از هم سرنوشتی است به این معنا که سرنوشت هر یک از شرکاء به سرنوشت دیگران وابسته است. روابط نیمه پایدار و ریسک های مشترک باعث این می شود که شرکاء وابستگی بیشتری به یکدیگر پیدا کنند. همچنین به علت اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش، لازم است اعتماد بالایی میان شرکاء در سازمان مجازی وجود داشته باشد.
۱۳-    مالکیت مشترک
مالکیت مشترک به معنای این است که هر یک از شرکا دارای منافع مخصوص به خود در درون سازمان مجازی است و بخش هایی از سازمان ممکن است مالکین متفاوتی داشته باشد. هنگامی که یکی از شرکاء به هدف خود دست یابد و یا هدف مربوطه برایش قابل حصول نباشد، میتواند از سازمان مجازی خارج شود.
۱۴-    رهبری مشترک
در سازمان مجازی هر یک از شرکاء منابع خود را کنترل میکند، اما به طور اتوماتیک نمی تواند منابع کل سازمان را تحت کنترل در آورد.
۱۵-    وفاداری مشترک
کارکنان هر یک از شرکت های شریک باید هویت خود را همزمان در سازمان مجازی و نیز در شرکت خود تشخیص دهند. زیرا فرهنگ، رابطه قوی با وفاداری کارکنان دارد. این مردم و کارکنان هستند که موقعیت یک سازمان مجازی را رقم می زنند.
۱۶-    شبکه پویا
سازمان مجازی، شبکه پویایی از سازمان های همکار است. سازمان ها می توانند در هر زمان به شبکه وارد و یا از آن خارج شوند.
۱۷-    وابستگی به نوآوری
انگیزه های بازارمحوری و پاسخ گویی مربوطه، نقش اساسی در سازمان مجازی دارد. به منظور واکنش مناسب به بازار، وجود تولیدات و یا خدمات نوآورانه ضرورت دارد. این امر مستلزم نوآوری فنی-تخصصی و نیز فرهنگی است. نوآوری به گستردگی  تولیدات مشتری محور و یادگیری سازمانی وابسته است.
۱۸-    پراکندگی جغرافیایی
برخی محققین بر این باورند که یک ویژگی مهم سازمان مجازی ساختار پراکنده جغرافیایی است.
۱۹-    عدم وجود نمودار سازمانی رسمی
سازمان مجازی، شبکه ای از انواع ساختارهای سازمانی است. بنا بر این ترسیم یک نمودار سازمانی برای آن مشکل است. سازمان مجازی هیچ شکل سازمانی از قبل تعیین شده ای ندارد.
۲۰-    مشتری محور و تولید گروهی ویژه
مشتریان نیازهای ویژه ای دارند و خواستار تولیدات معینی هستند که به عنوان تولید گروهی ویژه مشخص میشود. سازمان ها برای پاسخ گویی به این نیازها در قالب یک سازمان مجازی با یکدیگر جمع میشوند. این امر را تولیدات مجازی می نامند. لذا همکاری متقابل با مشتری نقش اساسی در ایجاد و توسعه تولید مجازی دارد.
۲۱-    طول عمر همکاری
هکاری موقت در مقابل همکاری دائمی. برخی از محققین موقتی بودن و برخی دایمی بودن سازمان مجازی را مطرح میکنند. این امر به نیازهای مشتری و نیز بر لزوم همکاری بستگی دارد و بدین علت مفهوم پروژه (موقتی) در مقابل برنامه / طرح (طولانی مدت / دایمی) مطرح شده است.
۲۲-    توازن قدرت
وابستگی زیاد میان شرکا درون سازمان مجازی منجر به روابط مساوی بین آن ها میشود. لذا فرهنگ کنترل جای خود را به فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش میدهد. برخی متخصصین تمایزی بین سازمان مجازی با شریک محوری و سازمان بدون شریک محوری قایل میشوند. شریک محوری، نوعی هدایتگری در سازمان مجازی است که سایر شرکا مجبور به اطاعت از او هستند.
۲۳-    همپوشانی ماموریت ها (همپوشانی جزیی در مقابل همپوشانی کامل)
در سازمان هایی که برخی یا همه اعضاء در بیرون از محدوده تعریف سازمان مجازی کسب و کارهایی دارند و فعالیت میکنند، همپوشانی ماموریت ها به صورت جزیی لتفاق می افتد. در مورد همپوشانی کامل باید گفت که کل کسب و کار در حیطه تعریف عملیاتی سازمان مجازی انجام میشود.


اصول و مبانی سازمان های مجازی


▪ سازمان مجازی چیست ؟
▪ تفاوت سازمان مجازی با سایر سازمانها چیست ؟
▪ گامهای اجرایی وفرایندهای سازمانهای مجازی کدامند ؟
▪ عواملی که برای ایجاد یک سازمان مجازی اجرا می شوند کدام اند؟
▪ تیمهای مجازی
▪ آزمایشهای مجازی
▪ فروشگاههای مجازی
▪ اداره های مجازی و...
● مقدمه:
شاید شما از خودتان بپرسید چرا باید محل کار ما یک ساختمان حتما" اداری باشد؟
چوابها معمولا" یکسان هستند .مثلا" می گویند چون با سایر همکاران در آنجا هستیم وبه کار فروش یا خدمات می پردازیم. یا درآن مکان نیز می توانیم سوالات کاری خودمان را ازهمکاران بپرسیم.
اما سوال اینجاست، اگر قرارنباشد برای کار کردن و گرفتن جواب سوالات خود به محیط کاری فیزیکی برویدچه مسئله یا مسائلی پیش می آید ؟
به جای همه این هم امکانات یک محیط الکترونیکی ایجاد شود و هر کس بتواند کار خود را از هر نقطه ای از دنیا به راحتی از طریق کانالهای ارتباطی مثل اینترنت کارهای خویش را انجام دهد .
اگر این کارها انجام شود بدانید که اولین گام را در ایجاد سازمانهای مجازی برداشته اید.
● گامهای دیگر برای اجرای فرایندهای سازمانهای مجازی.
▪ چه عواملی باعث می شود که یک سازمان مجازی متفاوت باشد ؟
اولین و مهمترین عامل همان حذف عاملهای زمانی و مکانی است .
یعنی اینکه دیگر شما سد و مانعی به نام زمان و مکان در انجام کارهای خود، ندارید هر وقت بخواهید و هر جا بخواهید می توانید کار خود را انجام دهید .
تمرکز فوق العاده برای خدمات و تولیدات جدید به خصوص آنهایی که ما در آنها قصد داریم فقط به پیشرفت برسیم و تمرکز روی کاهش هزینه نداریم یعنی اینکه نمی خواهیم فقط کاهش هزینه کنیم .
▪ چه عواملی برای ایجاد یک سازمان مجازی انجام می گیرد .
۱) تغییر و تحول مدام در سازمانها ی مجازی صورت می گیرد .
۲) اهداف به یک سو گرایش می یابند .
۳) بهره گیری از علم برای ایجاد محصول جدید و یا نوع آوری جدید صورت می گیرد .
۴) ایجاد تغییر سریع و انعطاف آسان با تغییر و جابجایی همکاران .
▪ چه اهدافی در ایجادیک سازمان مجازی دخیل اند ؟
اغلب این گامها برداشته می شود :
۱) اغلب کاهش هزینه به میزان خیلی زیاد در تاسیس سازمانهای مجازی صورت می گیرد، مهمترین دلیل آن هم این است که دیگر ساختمانهای آن چنانی برای سازمان نیاز نیستند .
۲) بهره گیری از دانش و تجارب همدیگر برای افزایش سود آوری و کاهش هزینه های کلی .
۳) در این مرحله سازمان مجازی شکل می گیرد . و کلیه همکاران از تجارب همدیگر استفاده می کنند تا اینکه ابداع و نوع آوری جدیدی شکل گیرد .
البته این نکته مهم قابل ذکر است که ایجاد سازمانهای مجازی در تمام قسمتهای آن صورت نخواهد گرفت بعضی بخشها هستند که امکان مجازی شدن را ندارند.
● اجزای یک سیستم مجازی عبارتند از :
▪ سیستم های مجازی : در این قسمت وظایف تیم ها و افراد تیم که برای یک سیستم مجازی لازم است مشخص می شود .
▪ آزمایشهای مجازی : در این بخش تاثیر عوامل مختلف بر سازمان مجازی بحث و بررسی و آزمایش و اندازه گیری می شود .
▪ اداره مجازی : در این قسمت یک سری وظایفی که اداره مجازی یا یک سیستم مجازی دارد ، مشخص می شود .
▪ فروشگاههای مجازی : شامل فروشگاههایی هستند که قابلیت انعطاف خیلی سریع برای محصولات متنوع دارند .
▪ سازمان مجازی: این قسمت در واقع آخرین مرحله از مجازی سازی است که کل سازمان، مجازی شده است.
▪ در تمامی موارد، سیستم مجازی، به موارد زیر اشاره می کند:
ـ تغییر و تحول دائمی .
ـ خویش مدیریتی در تیم ها و بخشهای مختلف .
ـ دانش غیر ساختاری اما همگرا شده .
چرا مجازی سازی صورت می گیرد؟ یا چه عواملی باعث می شود که ما سازمان مجازی ایجاد کنیم ؟
▪ این عوامل شامل :
محلی سازی ؛ با پیشرفتهای زیاد میل به مشتریان محلی افزایش می یابد .
ـ دسترسی به منابع .
ـ ایجاد کمیته های عالی .
ـ نیاز به تغییرات سریع و مداوم .
ـ افزایش تولیدات و محصولات و خدمات تخصصی .
ـ افزایش ملزومات برای استفاده از دانش تخصصی .
ـ کار الکترونیکی .
در یک سازمان مجازی برای ارتباط، از یک سری ارتباطات کامپیوتری استفاده می شود، که به صورت الکترونیکی است .
شما می توانید با استفاده از تکنیکهای الکترونیکی به عنوان مدیر، فرایندهایی که در سازمان توسط کاربران و کارمندان انجام گرفته یا می گیرد را، کنترل نمائید.
همچنین می توانید از یک سری سیستمهای شبکه به نام:Electronic Workspace Network ، سیستمهای کامپیوتری، کارمندان را به همدیگر ربط دهید. تا اینکه در کل، وظایف و ماموریت سازمان انجام شود.
● ساختاریک فضای کاری الکترونیکی چگونه است ؟
ساختار، یک فضای کاری الکترونیکی است که در واقع همان آیینه تمام نمای سازمان است. این ساختارها باید به راحتی پیشرفت کنند و به سازمان مجازی ادغام شوند.
برای اینکه تمامی این اهداف تحقق یابد، باید تمامی بخشها با همدیگر تعامل دو طرفه داشته باشند. تا به عبارت فلسفی سازمان نایل گردند.
▪ فضاهای الکترونیکی باید این عوامل را آسان سازی کنند:
ـ ایجاد قوانین مربوط به آسان سازی کارها
ـ ایجاد پرونده های جدید
ـ ایجاد لینکهای ارتباطی بین مردمی
وظایف معمولی ساختارهای مجازی اینگونه است:
۱) ایجاد یک سیستم تولید که توانایی این را داشته باشد که کارها را به صورت مرحله ای و دقیق انجام دهد یعنی اینکه وقتی مرحله ای تمام شد وارد مرحله بعد شویم.
۲) ایجاد یک سیستمی که در آن مردم و مراجعان بتوانند مسائل و مشکلات خود را به راحتی و به سهولت با مراجع ذیربط مطرح نموده و کاملا" راهنمایی شوند.


سرفصل عناوین این رویداد


1- سازمان مجازی چیست ؟

2- سازمان مجازی چگونه تشکیل وراهبری می شود ؟ 

3- مولفه های سازمان های مجازی چیست ؟ 

4- راه های کنترل ونظارت برسازمان های محازی چیست ؟ 

5- مدیریت وراهبری سازمان های مجازی چگونه است ؟ 

6- چالش های مدیریت سازمان های مجازی چیست ؟ 

7- چگونه می توان استراتژی ها وبرنامه های سازمان های مجازی راتهیه واجراء کرد ؟ 

سخنرانان

آقای  دکتر حیدرامیران
آقای دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان - سافا
5- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
6- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
7- موسس ورئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران
8- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
9- عضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

سرکار خانم دکتر سمیه یزدی
سرکار خانم دکتر سمیه یزدی
عضوء هیات علمی دانشگاه وکوچ ارشد هاب کارآفرینی ایران

دکتری کارآفرینی وکسب وکار
عضوء هیات علمی دانشگاه
متخصص کسب وکارهای استارت اپی
مولف چندین کتاب درزمینه ی کارآفرینی وکسب وکار
متخصص کسب وکارهای بانوان

برگزارکنندگان

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
جضور شما در عرصه های کسب وکار کفایت می کند
آیادراین رویداد در مورد راه اندازی ومدیریت سازمان های مجازی صحبت می شود ؟
به - هدف این برنامه همین است
آیا امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر- لطفا درخرید خود دقت کنید
  • شروع: شنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۰:۰۰
  • پایان: شنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران تهران - خ ولی عصر- روبروی پارک ملت- جنب بازار صفویه- شماره 2665- ساختمان صورتی - طبقه دوم - واحد 17, تلفن 22059814, 22041812

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم