مدیریت و برنامه ریزی عملیاتی در روابط عمومی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
محمدرضا باقری
۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

انجمن روابط عمومی ایران - شعبه خراسان (کمیته آموزش)...

آدرس

مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی

موقعیت جغرافیایی رویداد